$88/45mins Body Massage


💆🏼‍♀️
$88 Body Massage 💆🏼‍♀️ 優惠名額15個
在夢幻主題房間中享受下舒適按摩,給你真正舒適休閒享受 

都市人返工通常都會搞到頂緊膊痛,腰通
🌟全職媽媽都一定會有以上問題,一定全身都好攰Tim 所以重更加需要對自己好D,比少少時間自己舒緩下relax下啦

我哋清肌美療10月推出一個新優惠,有興趣快啲報名

登記表格

限時優惠
2018/10/31 12:00:00

*首次試做,收費方式只接受現金/EPS

發表回覆

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment